Tag Archif: Rhys Mwyn; SRG; Can i Gymru; Y Selar; Gwobrau’r Selar; bandiau; Cymraeg; Yr Herald Cymraeg; Cymru

Rhybuddion bod Rhys Mwyn yn “siarad trwy ei het”

Delwedd

Mae hi wedi dod i’r amlwg bod y cerddor ac archeolegydd, Rhys Mwyn, yn “siarad trwy ei het.”

Daw’r rhybydd ar ôl i Rhys Mwyn alw dau o ddigwyddiadau cerddorol Cymru yn “ffars”, cyn iddyn nhw ddigwydd.

Rhoddodd Rhys Mwyn ei sylwadau mewn erthygl yn Yr Herald Cymraeg oedd wedi cael ei sgwennu cyn i gystadleuaeth Cân i Gymru a noson Gwobrau’r Selar gael eu cynnal dros y penwythnos.

Beth sydd wedi digwydd?
Dywedodd Marjorie Owen, 85, o Lanllyfni sy’n darllen Yr Herald Cymraeg yn rheolaidd: “Dwi ddim yn dallt. Mae Rhys fel arfer yn cyflwyno dadleuon clir, rhesymegol a chall iawn. Roedd ei ddarn o yn Yr Herald pan oedd o’n esbonio ei fod o’n teimlo fel cymeriad yn un o ganeuon Datblygu, ‘Y Comiwnydd Olaf yn Ewrop’, yn wych.

“Dwi ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd iddo fo – mae o fel ei fod o’n trio cael ymateb gan bobl.”

Ond mae eraill wedi awgrymu bod sylwadau Rhys Mwyn wedi bod llithro tuag at yr hurt ers rhai blynyddoedd.

“Os fydda Rhys Mwyn yn gwisgo het,” meddai Jamie Jones sy’n darlithydd cymdeithaseg yng Ngholeg Iâl, Wrecsam, “mi fydda fo wedi bod yn siarad drwyddi ers blynyddoedd. A dim het normal chwaith, ond un mawr Guinness fel mae pobl yn ei gwisgo ar ddiwrnod Sant Padrig.”

Plygain rocs
Dywedodd Rhys Mwyn: “Pan o’n i’n teithio Ewrop yn canu plygain gyda’r Anhrefn, reodden ni’n real, ti’n gwybod? Oedden ni’n mynd i lefydd fel Shotton a Thredegar i chwarae mewn clybiau gwag a gwneud colled ariannol ar yr un pryd. Ond ble mae’r Anhrefn newydd? Ble mae’r plygain-roc diweddaraf?”

“Mae anarchiaeth comiwnyddol yn fyw yn Rhys Mwyn. Mae Rhys Mwyn yn fyw. Bwwwww i’r Frenhines. Lawr â’r sefydliad. Archeoleg rocs. Rhys Mwyn rocs.” ychwanegodd.

Advertisements