Tag Archif: Rhodri Glyn Thomas: Plaid Cymru; Cynulliad; Llywodraeth Cymru; Caerfyrddin

Beth nesa i Rhodri Glyn Thomas?

Mae Rhodri Glyn Thomas wedi cyhoeddi heddiw na fydd yn sefyll yn etholiadau’r cynulliad yn 2016.

Ond beth fydd nesa i’r dyn wnaeth smocio sigar tu mewn i dafarn a gwneud ffwl go iawn o’i hun yn un o seremoniau llenyddol mwya’r flwyddyn?

Mae Llygad Ddu wedi rhoi ei het athro gyrfaoedd ymlaen a mynd ati i amlinellu swyddi bydd y cyn-aelod cynulliad yn berffaith ar eu cyfer wedi iddo adael y cynulliad.

  •  Roliwr Sigar Personnol i Jay-Z

Delwedd

Mae pawb yn gwybod bod Rhodri Glyn Thomas yn hoffi sigars bron cymaint a Bill Clinton. Mae Jay-Z hefyd yn hoffi sigars ac yn chwilio am rowliwr sigars personnol i fynd ar daith gydag o. Partneriaeth berffaith.

  • Darllen y Tywydd

Delwedd

Mae pawb yn cofio camgymeriad mawr Michael Fish yn 1987 pan wnaeth o fethu darogan un o’r stormydd gwaethaf welodd de ddwyrain Lloegr erioed. Dychmygwch petai Rhodri Glyn yn darllen y tywydd. Disaster.

  • Perchenog Tafarn Leol

Delwedd

Yn ystod ei yrfa wleidyddol mae Rhodri Glyn Thomas wedi cael ei ddisgrifio sawl gwaith yn y cyfryngau fel cymeriad “lliwgar”. Gwnewch o hynny be fynnwch chi ond pwy arall fyddech chi eisiau i reoli eich tafarn leol lle mae pawb yn eich adnabod?

  • Arweinydd Cwlt Crefyddol

Delwedd

Mae ganddo radd mewn diwinyddiaeth ac wedi gwneud cwrs ôl radd yn y pwnc hefyd. Gyda’r holl wybodaeth sydd ganddo, yn ogystal â’r blynyddoedd o falu cachu gwleidydol, mi fyddai’n hawdd iddo greu, recriwtio ac arwain ei gwlt ei hun o dan fferm wynt yn Sir Gaerfyddin.

  • Ymddeol

Delwedd

Neu, efallai nad yw Rhodri Glyn yn bwriadu gweithio byth eto. Wedi’r cwbl, mae o’n 59 mlwydd oed rwan ac erbyn iddo ymddeol yn 2016 mi fydd o wedi treulio 15 mlynedd yn AC ar gyflog o £50,000.

Beth bynnag fydd ei benderfyniad, mae Llygad Ddu yn dymuno pob lwc iddo fo!

A rwan, eich cynigion chi, y werin datws a ballu, am swyddi i Rhodri Glyn Thomas:

  • Dechrau a Golygu Papur Newydd Dyddiol Cymraeg

newsroom97

Wedi i’w ddatganiad yn 2008 am gyllid i bapurau newydd Cymraeg roi’r gorau i ddyheuiadau Y Byd am bapur newydd dyddiol Cymraeg, efallai mai dyma oedd ei gynllun o’r dechrau?

Advertisements