Tag Archif: Cyngor Gwynedd; Cynghorydd Dyfed Edwards; Tywysogaeth Gwynedd; Cymraeg; Cymru; Gwynedd

Arweinydd Cyngor Gwynedd eisiau un cyngor yng Nghymru

Delwedd

Bydd Arweinydd Cyngor Gwynedd, Dyfed Edwards, yn amlinellu ei gynlluniau i gael un cyngor dros Gymru wythnos yma.

Bydd yn gwneud ei ddatganiad wrth groesawu Leighton Andrews i Wynedd ar gyfer cynhadledd ar ddyfodol cymunedau Cymraeg

Ond mae disgwyl i Arweinydd Cyngor Gwynedd ehangu ar ei sylwadau y dylai bod dau gyngor yn hytrach na chwech yng ngogledd Cymru.

 “Dwi wedi bod yn meddwl,” meddai’r Cynghorydd Dyfed Edwards wrth Llygad Ddu o’i orsedd yng Ngwynedd.

Gwynedd yw’r gorau
“Fel sir sydd â’r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg trwy Gymru, yn amlwg, Gwynedd yw’r gorau.

“Mae Gwynedd yn ymfalchïo yn ei rôl allweddol i arwain, trafod ac arloesi mewn perthynas â chynllunio ieithyddol, addysg, iechyd a throsedd ar lefel sirol a chenedlaethol a dyma pam mod i’n cynnig mai un cyngor sydd ei angen dros Gymru – Cyngor Gwynedd.”

Mae Jacob Williams yn byw yn Rhydyclafdy yng Ngwynedd ac mae o’r farn bod un Cyngor Gwynedd dros Gymru yn syniad arbennig.

“Y mowthwelians ‘ma de – da chi’m yn dallt gair ma nhw’n ddeud nadach. Os fysa pawb yn siarad fel ni ym Mhen Llŷn, fydda na’m north a sowth. Dim ond Gwynedd. A peidiwch gadal i mi ddechra ar y Saeson de. Blydi Saeson ddiawl.”

Ychwanegodd Dyfed Edwards: “Rwy’n gobeithio y bydd y gynhadledd genedlaethol hon yn dechrau trafodaeth aeddfed a fydd yn gymorth i sicrhau dyfodol disglair i Gyngor Gwynedd fel unig Gyngor Sir Cymru. Fydd hi fel bod 1282 heb ddigwydd o gwbl.”

Mae cynigion Dyfed Edwards am un sir dros Gymru yn cynnwys:

  • Newid enw Cyngor Sir Gwynedd i Tywysogaeth Gwynedd.
  • Newid teitl Arweinydd Cyngor Sir Gwynedd i Tywysog Gwynedd.
  • Cau pob ysgol yn Nhywysogaeth Gwynedd.
  • Gwneud plaid wleidyddol Llais Gwynedd yn anghyfreithlon.
  • Gwneud Dafydd Iwan yn nawddsant newydd Tywysogaeth Gwynedd.
  • Cicio’r Saeson allan o Dywysogaeth Gwynedd.
  • Cyflwyno’r ‘English Not’ ym mhob gweithle.
  • Ail-adeiladu Clawdd Offa gyda’r arian fydd yn cael ei arbed wrth gau pob ysgol.
  • Gwneud Tywysogaeth Gwynedd yn sefydliad unbenaethol – gyda llinach brenhinol sy’n dechrau gyda Dyfed Edwards – yn hytrach na sefydliad democrataidd.
  • Gwersi ynganu i bob Cymro fel eu bod nhw’n siarad gydag un o acenion Gwynedd.
Advertisements