Amserlen newydd Radio Cymru

Delwedd

Roedd hi’n gyfnod cyffrous ar Radio Cymru ddoe wrth iddyn nhw lansio amserlen newydd sbon. Aeth Lowri Davies, Golygydd Radio Cymru, ati ar ei blog sydd wedi ei guddio ymhell o fewn gwefan y BBC i amlinellu’r amserlen gyffroes newydd.

“Mae’r  diwrnod o raglenni arbennig ar Radio Cymru  yn dechrau am 05.30 bob bore gyda chyfle arall i glywed rhai o raglenni lled hiliol yr orsaf megis  Ar Eich Cais gyda Dai Jones, John ac Alun a Jonsi.

Fe fydd y Post Cyntaf yn dod â’r newyddion diweddaraf o Gymru a’r byd fel arfer am 06.30 a does dim newid chwaith gyda Dafydd a Caryl yn creu’r awydd i gyflawni hunanladdiad ar hyd a lled y wlad am 08.30. Yna, am 10.30 bob bore, Llun i Gwener, fe fydd Iola Wyn yn cyflwyno rhaglen newydd sbon yn fyw o stiwdio Caerfyrddin fydd yn gymysgedd eang, blinedig o gyfrannwyr ac eitemau. Dychmygwch Nia Roberts o’r sowth ac fe gewch chi hanfod y rhaglen.

Yna, am 12.30 fe fydd Dylan Jones yn Taro’r Post efo rhaglen estynedig tan 2 oherwydd ein bod ni’n teimlo nad oedden nhw’n cael digon o drafferth i lenwi awr gyda materion dibwys lleol fel yr oedd hi.  Ac yn y prynhawn bydd bydd Nia Roberts yn cyflwyno ei rhaglen hi – dychmygwch Iola Wyn o’r gogs – o Ddydd Llun i Ddydd Iau. Ac ar brynhawn Gwener fe fydd y penwythnos yn cychwyn o ddifri (neu ddim!) gyda PC Leslie Wynn – y cyflwynydd mwaf camp ers Gwilym Owen –  a’r criw am 2.30, cyn ei raglen ar bryhnawn Sadwrn rhwng 12 a 2.

Gyda rhifyn estynedig o’r Post Prynhawn am 5 bob dydd, fe fydd rhaglenni poblogaidd eraill fel Dan yr Wyneb efo Dylan Iorwerth, Dei TomosCofio a Beti a’i Phobl yn dilyn am chwarter wedi 6.

Bydd C2 yn cychwyn am 7 gyda Huw “Dwi ar Radio 1” Stephens bob nos Lun, Ifan “Pwy yw’r Sibydrion te?”” Evans ar nos Fawrth, Lisa “Dwi’n caru’r Cowbois! Hyfryd!” Gwilym ar nos Fercher a Georgia “Na, fi sy’ n caru’r Cowbois!” Ruth ar nos Iau – ac fe fydd Gwilym “Nes i ‘sgwennu Cân i Gymru hefo mam” Rhys o’r grwp roc heriol Y Bandana yn cyflwyno bob nos Wener ychydig yn gynt am hanner awr wedi 6. A gyda’r hwyr bob nos rhwng 10 a hanner nos fe fydd Geraint Lloyd yn gwmni i ni gyd gyda digon o gerddoriaeth, ceisiadau, sgyrsiau ac ambell i bôs cyn i ni fynd i’r gwely gyda potel o bleach a thabled cyanide.

Fel y gwelwch chi, bydd Radio Cymru ar ei newydd wedd felly’n cynnig rhaglenni newydd cyffrous, yn ogystal â chadw rhai o’r fferfynnau sydd mor greiddiol i’r gwasanaeth. Dwi’n mawr obeithio y byddwch chi’r gwrandawyr – y bobl bwysicaf arwahan i ni – yn mwynhau’r arlwy newydd sbon danlli yma.”

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s