Rhieni’n bygwth defnyddio’r ddeddf sgwatio newydd yn erbyn eu plant

Delwedd

Mae stŵr wedi bod ar hyd a lled Cymru heddiw wedi i rieni fygwth defnyddio’r cyfreithiau sgwatio newydd yn erbyn eu plant.

Roedd Bryn a Margaret Watkins o Gonwy yn edrych ymlaen at ymddeoliad hamddenol a thawel. Ond, llynedd, penderfynodd y mab – Jac, 28 oed – ddychwelyd gartref wedi chwe mlynedd yn byw yn Nghaerdydd oherwydd nad oedd yn hapus gyda thrywydd ei fywyd ac eisiau amser i ‘bwyso a mesur pethau’.

“Ro’n i wedi ymddeol yn gynharach y flwyddyn honno,” meddai Bryn Watkins, dan deimlad, “ac ro’n i a Margaret wedi cynllunio mynd i weld y byd a gwneud y pethau roedden i wastad eisiau gwneud. Ond wedyn daeth Jac adref – am mis neu ddau, dyna ddywedodd o.”

Roedd hynny ym mis Mehefin 2011 ac yn y cyfnod hwnnw mae Bryn a Margaret wedi gorfod rhoi stop ar eu cynlluniau tra bod Jac adre gyda nhw.

“Tydi o heb weithio diwrnod,” ychwanega Margaret, “na thalu rent, ond eto dwi’n coginio prydau bwyd a golchi ei ddillad o tra bod Bryn yn rhoi pres iddo pob hyn a hyn i fynd allan gyda’i ffrindiau fel ein bod ni’n cael llonydd. Tydan ni methu gweld golau ar ddiwedd y twnnel ac mae’n rhaid i rhywbeth newid.”

O dan Ddeddf Cymorth Cyfreithiol Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012, gallai pobl sy’n parhau i sgwatio mewn eiddo wynebu dirwy o £5,000 neu hyd yn oed garchar ond dyw Mr a Mrs Watkins ddim eisiau mynd mor bell a hynny gyda Jac

“Mae’r hogyn yn ddau deg wyth, mewn difri calon,” esbonia Bryn. “Yr oll ‘da ni isio ydi iddo fo fynd a byw ei fywyd ei hun fel ein bod ninnau’n cael rhyddid i fwynhau ein ymddeoliad hefyd.”

Er i Llygad Ddu geisio siarad gyda Jac Watkins, nid oedd ar gael  oherwydd ei fod yn cael nap ar ôl cinio.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s